Psí prosba

25. 04. 2008 | † 26. 04. 2009 | kód autora: ha3

Psí prosba

5612716.jpg

Můj život trvá 10 až 15 let. Každé odloučení

od Tebe mi působí smutek. Pamatuj, Ty sis mne

pořídil.

Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne

chceš.

Důvěřuj mi , nikdy Tě úmyslně nezklamu.

Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě

nezavírej.

Ty máš své přátele a zábavu. Já mám jen

Tebe.

Povídej si se mnou, i když Tvým slovům úplně

nerozumím, stačí mi, když slyším Tvůj hlas.

Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě

hravě kousnout, ale já to neudělám.

Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám

chybynebo jsem líný, uvažuj: třeba mi není

dobře, nebo jsem unavený.

Starej se o mne, jsem-li starý. I Ty jednou

zestárneš.

Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou.

S Tebou je pro mne všechno lepší.

Až se můj čas naplní, nenech mne trpět.

V případě nutnosti skonči mé trápení včas,

jen Tě prosím, zůstaň v téhle chvíli se mnou.


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.